ရှေ့နေများအသင်း! ဖိလစ်ပိုင်ရှေ့နေ၊အားလုံးအွန်လိုင်း။


အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်အားဖြင့်အဖေ့


စတင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဆက်ဆံရေးများ၏အများစုအဖိလစ်ပိုင်ပြည်ပမှလူများစိတ်ကူးသူတို့သာဖြစ်ကြောင်းကျေးကျွန်ဖြစ်စေ၏၊ဒါပေမယ့်အညီအသိုင်းအဝိုင်း၊နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအမျိုးသားနှင့်ရည်ရွယ်လက်ခံဖို့တန်းတူညီမျှအဖြစ်နိုင်ငံသားစပိန်။